100% of profits support orphan education in Kenya

Gift Box

Kenyan Black Tea (Loose)

$ 10.00

Kenyan Black Tea (Teabags)

$ 9.00

Rooibos, Red Bush Tea (Teabags)

$ 9.00

Kenyan Organic Green Tea (Teabags)

$ 9.00

Kenyan AA Whole Bean Coffee

$ 17.00

Kenyan AA Ground Coffee

$ 17.00